סרטן הערמונית 29.07.2021

תוצאים קליניים ופרוגנוזה במטופלי סרטן ערמונית גרורתי בני 60 ומטה

במחקר נמצא כי מטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי שאובחנו בהיותם מעל גיל 60 נהנו מפרוגנוזה טובה יותר בהשוואה למטופלים צעירים יותר

סרטן ערמונית גרורתי (mPCa) מופיע לעתים רחוקות מתחת לגיל 60. מטרת החוקרים היתה להעריך את התוצאים הקליניים והפרוגנוזה אצל מטופלים עם mPCa בגיל ≤ 60.

במסגרת המחקר 2,083 מטופלים עם mPCa טופלו בין אפריל 2003 למאי 2020. החוקרים העריכו מאפיינים קליניקו-פתולוגיים בהשוואה בין קבוצות המחקר וכן תיארו בקרב המשתתפים שרידות ללא הישנות ביוכימית (BCR) ושרידות כוללת (OS).

375 מטופלים מעל גיל 60 ו-115 מטופלים בגילאי 60 ומטה נכללו במחקר. שיעור הישרדות לאחר חמששנים ללא BCR היה 38.8% בקבוצה הצעירה לעומת 74.1% בקבוצה המבוגרת (p<0.001). OS לאחר חמש שנים היתה 88.1% בקבוצה הצעירה לעומת 96.5% בקבוצה המבוגרת יותר (p=0.006).

הגורם המשמעותי אשר נמצא קשור ל-BCR היה גיל >60 (סיכון יחסי 0.67, 95% רווח בר-סמך 0.36-0.94, p=0.017). המנבאים המשמעותיים ל-OS היו גיל >60 (סיכון יחסי 0.40, 95% רווח בר-סמך 0.18-0.91, p=0.028) וטיפול דפנטיבי ( סיכון יחסי 0.29, 95% רווח בר-סמך 0.13-0.64, p=0.002).

החוקרים סיכמו כי אצל מטופלי mPCa בגילאי 60 ומעלה, BCR הופיעה מוקדם יותר ו-OS הופחתה משמעותית בהשוואה למטופלים מבוגרים יותר. בשל כך, החוקרים הסיקו כי יש לנקוט במשנה זהירות בעת טיפול בחולים עם mPCa.

מקור:

Hwanik Kim et. al (2021) World Journal of Urology DOI: https://doi.org/10.1007/s00345-021-03785-4

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ערמונית גרורתי,  גיל מבוגר,  פרוגנוזה
תגובות