סרטן הוושט 17.10.2021

מודל לניבוי תמותה תוך 90 יום לאחר כריתת ושט

החוקרים יצרו מודל ניבוי לתמותה בתוך 90 יום מהניתוח, המבוסס על מאפייני המועמד לכריתת ושט עקב סרטן, כדי לסייע למנתחים ולמטופלים לקבל החלטות מושכלות לגבי הטיפול הכירורגי

שיעורי שרידות ל-90 ימים לאחר כריתה של הוושט הינם מדד לאיכות הטיפול האונקולוגי הניתוחי. מודלים מדויקים לניבוי סיכון המבוססים על מאגרי מידע גדולים יכולים לסייע למטופלים ולמנתחים כאחד בקבלת החלטות טיפוליות.

מטרת המחקר היתה לפתח ולתקף מודל לחיזוי סיכון תמותה תוך 90 ימים לאחר כריתת ושט כטיפול בסרטן בעזרת מאגר נתונים של IESG (International Esodata Study Group). מאגר נתונים זה הינו המעקב הרב-מרכזי הפרוספקטיבי הגדול ביותר שקיים לדיווחים על אודות תוצאים של ניתוחים.

במסגרת מחקר אבחוני/פרוגנוסטי זה החוקרים ביצעו ניתוח רטרוספקטיבי של מידע על אודות מטופלים מ-39 מרכזים רפואיים מ-19 מדינות מהתאריכים 1 בינואר 2015 ועד 31 בדצמבר 2019.

מטופלים עם סרטן ושט הוקצו אקראית לקבוצות פיתוח ואימות. החוקרים יצרו מערכת ניקוד לניבוי תמותה תוך 90 ימים, המבוססת על מקדמי β של רגרסיה לוגיסטית. הציון הפרוגנוסטי הסופי נקבע וסווג לקבוצות סיכון הומוגניות אשר מנבאות תמותה תוך 90 ימים. מבחני כיול ובידול בוצעו בין הקבוצות. התוצא העיקרי שנבדק היה תמותה מכל סיבה תוך 90 ימים מהניתוח.

במחקר נכללו 8,403 נבדקים (גיל ממוצע של 63.6±9 שנים, מתוכם 6,641 גברים [79%]). תוצאות המחקר הדגימו כי שיעורי התמותה לאחר 30 ימים עמד על 2% (n=164) ושיעורי התמותה כעבור 90 ימים עמד על 4.2% (n=353).

הנבדקים הוקצו אקראית לקבוצות פיתוח (n=4,172) ואימות (n=4,231). מודל רגרסיה לוגיסטית רב-נומית זיהתה עשרה משתנים בודדים אותם שקללו לציון פרוגנוסטי; גיל, מין, BMI, מצב תפקודי, אוטם בשריר הלב, מחלת רקמת חיבור, מחלת כלי-דם פריפרית, מחלת כבד, טיפול ניאואדג'ובנטי ומספר המקרים הדומים בבית החולים (Hospital Volume).

הציון הפרוגנוסטי סיווג חמש קבוצות סיכון: סיכון נמוך מאוד (ציון 1 ומעלה; שיעורי תמותה לאחר 90 ימים של 1.8%), סיכון נמוך (ציון של 0; שיעורי תמותה לאחר 90 ימים של 3%), סיכון בינוני (ציון של 1- עד 2-; שיעורי תמותה לאחר 90 ימים של 5.8%), סיכון גבוה (ציון של 3- עד 4-; שיעורי תמותה לאחר 90 ימים של 8.9%) וסיכון גבוה מאוד (ציון של 5- ומטה; שיעורי תמותה לאחר 90 ימים של 18.2%).

המודל נתמך במבחן Hosmer-Lemeshow לא מובהק. הבידול (שטח תחת העקומה של ROC) עמד על 0.68 (רווח בר-סמך של 95%, 0.64-0.72) בקבוצת הפיתוח ו-0.64 (רווח בר-סמך של 95%, 0.6-0.69) בקבוצת האימות.

מסקנת החוקרים היתה כי על בסיס משתנים של הנבדק סביב הניתוח, מודל ניבוי הסיכון של IESG אפשר ריבוד של הסיכון לתמותה תוך 90 ימים של כל מטופל לאחר כריתת הוושט. מידע זה מציע כי מודל זה עשוי לסייע בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע לביצוע כריתת ושט בחולים עם סרטן הוושט.

מקור:

D’Journo XB, et al. (2021) “Risk Prediction Model of 90-Day Mortality After Esophagectomy for Cancer.” JAMA Surgery, September 2021. Vol. 156, Issue 9, p. 836–845. doi:10.1001/jamasurg.2021.2376

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ושט,  כריתת ושט,  מודל ניבוי
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות